onze specialisaties

Diensten

Klik Security heeft zich de afgelopen 35 jaar in de volgende diensten gespecialiseerd.

Monteur bij bedieningspaneel

Inbraaksignaleringssytemen

Inbraak, diefstal, vandalisme… het komt helaas nog veel voor. Ongeveer 80% van alle inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Zonder al te veel moeite komen ze bij u binnen en slaan hun slag. Om een inbreker te ontmoedigen, zijn er een aantal zaken waarop u moet letten. Zo heeft een inbreker een hekel aan tijdrovende klussen, aan lawaai en natuurlijk is er de angst voor ontdekking.

Een inbraaksignaleringssysteem in combinatie met bouwkundige beveiliging is een goede stap om inbrekers te ontmoedigen. Is de installatie door Klik Security ontworpen en aangelegd dan zal een inbraak nooit succesvol zijn.

Al het personeel en de  producten/componenten personeel zijn gecertificeerd. De installaties worden volgens de voorschriften en wettelijke eisen geïnstalleerd. Klik Security is een VEB gecertificeerd bedrijf.

Om uw inbraaksignaleringssysteem in optimale conditie te houden biedt Klik Security u een  onderhouds- en servicecontract aan. Tevens zorgt dit ervoor dat uw installatie aan de verzekeringseisen blijft voldoen.

Toegangscontrolesytemen

Daar waar elektronische signaleringssystemen alleen bij afwezigheid dienst doen, betekent toegangscontrole continu beveiliging en vormt daarom een belangrijke schakel in vrijwel elk beveiligingsplan. Te vaak worden de risico’s van een onderneming tijdens “openingstijden” onderschat. In veel gevallen is een bedrijf of instelling juist gedurende kantoortijden het meest kwetsbaar. 

Klik Security heeft voor het monteren van toegangscontrolesystemen bouwkundige monteurs ter beschikking maar ook voor het plaatsen van beheer software en instructie zijn onze monteurs zeer ervaren. Zo zijn er toegangsverleningssystemen, toegangscontrolesystemen en tijdsregistratiesystemen. Een goed ontworpen toegangscontrolesysteem houdt ongewenste gasten buiten.

Toegang kan verleend worden door kaarten, sleutelhangers, vingerlezers, irisscan en code tableaus.

Om uw toegangscontrolesystemen in optimale conditie te houden biedt Klik Security u een onderhouds- en servicecontract aan. Tevens zorgt dit ervoor dat uw installatie aan de verzekeringseisen blijft voldoen.

Camerasystemen

Camera bewaking is een actueel begrip in ons land en tegenwoordig niet meer weg te denken. In televisieprogramma’s worden videobeelden vaak succesvol gebruikt om verdachte op te sporen.

Camerabeelden zijn in combinatie met een inbraaksignaleringssysteem gemakkelijk in eigen beheer, op afstand te beheren en te bewaken. De traditionele surveillant met hond verdwijnt uit het straatbeeld.
Camera bewakingssystemen is een specialisme wat Klik Security perfect voor u ontwerpt en plaatst.

Klik Security is thuis in alle facetten van camera bewaking, ook speciale camera’s zoals NPR camera’s, discrete camera’s en thermische camera’s.

Om uw Camerabewakingssysteem in optimale conditie te houden biedt Klik Security u een onderhouds- en servicecontract aan. Tevens zorgt dit ervoor dat uw installatie aan de verzekeringseisen blijft voldoen.

Brandmeldsystemen

Zeer regelmatig komen ondernemers in ernstige financiële problemen nadat hun bedrijf door brand is getroffen. Statistieken wijzen uit dat 80% van de bedrijven die door een grote brand zijn getroffen na drie jaar niet meer bestaan. Een goed brandmeldsysteem heeft niet alleen de functie om mensen te beschermen, maar heeft ook een bedrijfseconomische functie: het beschermen van de continuïteit van uw bedrijf.

De installatie van een brandmeldsysteem is een traject dat verschillende fases doorloopt. Aan de hand van een uitgebreide risicoanalyse wordt het brandmeldsysteem in kaart gebracht.

In overleg met de eisende partijen wordt het definitieve plan samengesteld. Na goedkeuring wordt het brandmeldsysteem conform het gestelde in de NEN 2535 geïnstalleerd.

Om uw brandmeldsysteem in optimale conditie te houden biedt Klik Security u een onderhouds- en servicecontract aan. Tevens zorgt dit ervoor dat uw installatie aan de verzekeringseisen blijft voldoen. Wij helpen u graag uit de brand!