Brandmeldsystemen

Zeer regelmatig komen ondernemers in ernstige financiële problemen nadat hun bedrijf door brand is getroffen. Statistieken wijzen uit dat 80% van de bedrijven die door een grote brand zijn getroffen na drie jaar niet meer bestaan. Een goed brandmeldsysteem heeft niet alleen de functie om mensen te beschermen, maar heeft ook een bedrijfseconomische functie: het beschermen van de continuïteit van uw bedrijf.

De installatie van een brandmeldsysteem is een traject dat verschillende fases doorloopt.
Aan de hand van een uitgebreide risicoanalyse wordt het brandmeldsysteem in kaart gebracht.

In overleg met de eisende partijen wordt het definitieve plan samengesteld. Na goedkeuring wordt het brandmeldsysteem conform het gestelde in de NEN 2535 geïnstalleerd.

Tevens biedt Klik Security u een onderhoudscontract aan zodat het brandmeldsysteem deze in optimale conditie blijft.

Wij helpen u uit de brand!

Bericht delen :